Bezpieczeństwo Polski · Bliski Wschód i Północna Afryka · Polityka i bezpieczeństwo międzynarodowe

Wojna z terroryzmem: radykalizm vs “strefa umiarkowana”

Seria zamachów jakie w ostatnich miesiącach przeszła przez zachodnią Europę mocno zradykalizowała poglądy wielu Europejczyków. Czytając propozycje osób opowiadających się za radykalnymi rozwiązaniami zwykle napotykamy się na stare dobre “coś”. Trzeba więc “coś” zrobić z tymi Muzułmanami – na pewno “coś” strasznego. Trzeba ich “gdzieś” wywieźć. Trzeba ich “gdzieś” zamknąć by nie mogli dokonywać zamachów.… Continue reading Wojna z terroryzmem: radykalizm vs “strefa umiarkowana”

Bliski Wschód i Północna Afryka · Polityka i bezpieczeństwo międzynarodowe

W co “gra” Erdogan?

Rozumienie strategicznego znaczenia zmian zachodzących w Turcji jest bardzo ważne dla przyszłości Europy i całego Zachodu. Skutki nieudanego przewrotu w Turcji, obecnie niemal stu procentach zależą od samego prezydenta Recepa Erdogana. Ma on w ręku wszystkie atuty i może swobodnie modelować sytuację zarówno wewnątrz kraju jak i do pewnego stopnia w kwestii roli Turcji w przestrzeni… Continue reading W co “gra” Erdogan?

Bliski Wschód i Północna Afryka · Polityka i bezpieczeństwo międzynarodowe

Próba przewrotu wojskowego w Turcji – przyczyny

W kilkanaście godzin po nieudanym przewrocie wojskowym wiadomo już nieco więcej o przyczynach i przebiegu zdarzeń. Wciąż jednak główne teorie co do genezy zamachu pozostają nierozstrzygnięte. Nie wydaje się jednak, by zasadniczo mogło się to szybko zmienić, jakakolwiek jest prawda. Niemniej można przynajmniej wskazać najbardziej prawdopodobne motywy buntu jak i przyczyny jego niepowodzenia.

Bezpieczeństwo Polski · Bliski Wschód i Północna Afryka · Konflikt na Ukrainie · Polityka i bezpieczeństwo międzynarodowe

Szczyt NATO znaczenie i konsekwencje

elegaci na szczyt NATO w Warszawie zajmą się kilkoma z góry ustalonymi kwestiami, tożsamymi z zasadniczymi interesami i zagrożeniami tego sojuszu  obecnym czasie. Tak więc z uwagi na miejsce w jakim się odbywa, zasadniczą kwestią jest obrona wschodniej flanki NATO oraz relacje z Rosją. Drugi problem to sytuacja na Bliskim Wschodzie i kwestia imigracji z… Continue reading Szczyt NATO znaczenie i konsekwencje

Bezpieczeństwo Polski · Polityka i bezpieczeństwo międzynarodowe

Przegląd zagrożeń przed ŚDM i szczytem NATO

Absolutnie niedopuszczalnym byłoby, gdyby organizatorzy zaniechali działań ukierunkowanych na przygotowanie społeczeństwa (wynikające ze specyfiki społeczeństwa obywatelskiego) powierzając całą odpowiedzialność służbom. Uczestnicy, jak i osoby znajdujące się w pobliżu obu wymienionych wydarzeń mają nie tylko prawo, ale także obowiązek (zgodnie z regułami społeczeństwa obywatelskiego) uczestniczyć w takim systemie zarządzania kryzysowego, bowiem od tego zależy ich własne bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo wielu innych ludzi. Nie wolno więc ukrywać zagrożeń licząc na większą frekwencję. Należy jasno mówić o zagrożeniach ale też, oprócz prezentowania raportów z przygotowań, przedstawiać sposoby postępowania, które mogą uczestnikom zapewnić bezpieczeństwo oraz  zwiększyć komfort udziału w obu wydarzeniach.

Bezpieczeństwo Polski · Polityka i bezpieczeństwo międzynarodowe

Wnioski z raportu NIK w sprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Nie będę się wypowiadać na temat audytu stanu państwa jaki został przeprowadzony w ubiegłym tygodniu bowiem uważam, że wnioski z każdego resortu były zupełnie różne i każdy obszar audytu trzeba by potraktować indywidualnie. Niemniej jeśli chodzi o raport NIKu w sprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zbyt wiele kwestii jest dość dobrze widocznych, aby można go było… Continue reading Wnioski z raportu NIK w sprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo Polski · Bliski Wschód i Północna Afryka · Konflikt na Ukrainie · Polityka i bezpieczeństwo międzynarodowe

Trump vs Clinton z perspektywy interesów Europy Centralnej

Z pewnością jasne jest już, że do finałowej części wyścigu prezydenckiego w USA kwalifikuje się dwoje kandydatów: Donald Trump i Hilary Clinton. Po stronie Republikanów ostatni broń złożył już Ted Cruz, a po stronie Demokratów raczej pogodził się już z porażką Bernie Sanders. Różnice pomiędzy ostatnią parą kandydatów są jednak znacznie głębsze niż tradycyjny podział… Continue reading Trump vs Clinton z perspektywy interesów Europy Centralnej