Research

Middle Eastern US and European policy. Special focus on Iraq after Coalition Forces invasion. Research based on social psychology, politology and international relations.

Strategies for National and International security with special focus on the Europe and the Middle East.

 

International scholarships:

 • Finland , Ylivieska, “International security. Iraq after invasion of “anti-terrorism” coalition”  ERASMUS, 02-06 April 2012.
 • Turkey, Izmir, “International politics and role of Turkey in face of Arab Revolution in Egypt”  – ERASMUS, February 2013, Ekonomic University,
 • Turkey, Kastamonu, “International politics and role of Turkey in face of Arab Revolution in Egypt” -ERASMUS, February 2013, Kastamonu University.
 • France, Troyes, “US international security doctrines for the Middle East and role of the EU” – ERASMUS, 12-16 May 2014.

 • Visiting Fellow in Hoover Institution, Stanford University USA, with award granted from Hoover for research of the US Middle East policy after Iraq coalition forces mission. 22nd Jun – 9th Jul. 2015.

Languages:

 • Languages: English – good.
 • Italian – intermediate.
 • Classic Latin – reading/interpreting – intermediate.
 • French – beginner.
 • Classic Greek – beginner

Other experiences:

 • Expert for the national security, international security Ukraine and Middle East affairs in the Radio Rzeszow.
 • Expert for the consulting of National Strategy, Information Security Strategy in the National Security Bureau headed by the Secretary of State gen. prof. Stanisław Koziej.
 • Thesis supervisor of the: 5 MA thesis, 82 Bachelor thesis in Homeland Security, 10 in International Relations.

 

Conferences:

11232953_683686741767052_6723985730888173248_o.jpg

 • The third annual international conference hosted by The Middle East Research Centre of the Institute of Mediterranean and Oriental Cultures Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland), pt.The Crisis in the Middle East and Its Impact on Europe. Paper title: Lucifer Effect in Iraq from 2003 and it’s consequences for Europe. 7-8 December 2015.

 • III Kongres Polskiej Edukacji- 29-30 września 2015 roku,  Nasza Edukacja – razem zmieniamy szkołę. Referat z wystąpienia w ramach Zimbardo-Team: Doświadczenie wojskowe w pracy z młodzieżą (w ramach projektu HIP) Wszechstronność różnorodność i nieszablonowość, podstawą do rewolucji w polskiej edukacji.

 • Konferencja nt.: Wojna hybrydowa i agresja poniżej progu wojny AON Warszawa, 16 kwietnia 2015

 • Seminarium naukowe organizowane przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych KUL, nt. Paryż… i co dalej? Bezpieczeństwo europejskie a eskalacja zdarzeń terrorystycznych, 27 February 2015 r.

 • The second annual international conference hosted by The Middle East Research Centre of the Institute of Mediterranean and Oriental Cultures Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland), pt. Conflict and Dialogue in the Middle East. Paper title: Coalition intervention in Iraq from 2003: impact of the US decision making process for the shifting of the balance of power between the Iraq and Iran. 8-9 December 2014 r.,
 • 17-18 Sept 2013, konferencja fundacji Kresy-Syberia Warszawa, Senat RP.
 • 29 Sept 2013- debata „15 lat Polski w NATO” – WSIZ.
 • 30 Sept 2013- dwudniowa Międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa „Partnerstwo dla Pokoju. 20 lat później” – WSIZ Kielnarowa.
 • 7 Nov 2014r., Łódź, Konferencja Naukowa nt.: „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w obszarze MENA”.
 • 20-21 Apr 2013, Polańczyk. Medycyna i bezpieczeństwo. Referat: Bioterroryzm a wiarygodność WHO.
 • 24-25 Apr 2013, Szczecin. Służby specjalne i bezpieczeństwo. Referat: Rola służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w „Egipskiej Rewolucji” 2011 roku.
 • 2 Jun 2013, Lublin. Konferencja z cyklu Losy świata, Afryka – o godność człowieka. Referat: Egipska rewolucja 2011, szanse i zagrożenia.
 • 25-27 Jun 2013, Sofia Bułgaria, International Conference On The Occasion Of The 100th Anniversary Of Rakovski National Defense Academy: Professional Military Education And Defense Studies: Past, Present And Future Sofia, Bulgaria. Referat: Armed Forces of the Euromediterranean Partnership. (2pkt).
 • 7 Nov, 2013, Kielce, Szkolenie z negocjacji międzykulturowych w Centrum Szkolenia na potrzeby Sił Pokojowych.

Scientific seminaries and open lectures:

"Best Leaders create victorious strategies and victorious strategies need the best leaders"

%d bloggers like this: