Zajęcia dla studentów

W tym miejscu będę zamieszczał kolejne prezentacje i inne materiały dla studentów


Dla wszystkich


Polityka ObronNA PAŃSTWA

8. Strategia – operacja – taktyka
9. Głębia strategiczna
10. Sojusze 1/2
10. Sojusze 2/2
11/12. System i SZRP
13-15. Zarządzanie kryzysowe i in.


POLITYKA IMIGRACYJNA I AZYLOWA

Demografia
7 i 8