Publications

Books:

 • Dwa odcienie arabskiej rewolucji: Egipt i Syria, NapoleonV, Oświęcim 2013 with co-author Zofia Sawicka.
 • W cieniu boskiego Cezara (In the Shade of Divine Ceasar), Krakow 2013.
 • Podboje Aleksandra Wielkiego (Conquers of Alexander the Great), Zabrze 2005,
 • Filippi 42r. p.n.e. (Philippi 42BC), Zabrze 2006,

       

Articles in journals:

Chapters in books:

 • USA wobec kryzysu politycznego na Ukrainie 2013-2014, [w:] (red. D. Łazarz, D. Szeligowski) NATO-Polska-Ukraina, Partnerstwo dla Pokoju. 20 lat później, Rzeszów 2014, s. 103-112
 • Rola Polski w polityce śródziemnomorskiej Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, po arabskiej rewolucji w Egipcie [w:] Polityka zagraniczna państw Europy Środkowej i Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku, ujęcie geopolityczne, Warszawa 2013, s. 261-270.
 • Military Education Facing of the New Challenges of Peace Military Operations [in:] Professional Military Education And Defense Studies: Past, Present And Future, (red. Yantsislav Yanakiev) Sofia 2012, s. 403-410.
 • Rewolucja w Egipcie 2011 roku [w:] Afryka – o godność życia, (red. Kazimierz Albin Kłosiński), Lublin 2012, s 44 – 67.
 • Мачей Милчановски, Николай Недялков, Николай Недялков, Международна политика за сигурност към промените в Ирак и Египет, Адаптиране на системата за отбрана към съвременните заплахи Военна академия „Г. С. Раковски“, София 2012, s. 105-110, (Maciej Milczanowski, Nikolay Niedialkov, Międzynarodowa polityka bezpieczeństwa wobec przemian w Iraku i Egipcie [w:] Adaptacja systemu obronnego do współczesnych zagrożeń, Akademia Wojskowa im. G. S. Rakovskiego, Sofia 2012, s. 105-110).
 • Terroryzm w ujęciu historycznym, [w:] Terroryzm a prawa człowieka, (red. T. Bąk), Rzeszów, 2012, s. 33-49.
 • Rola służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w Egipskiej Rewolucji 2011, [w:] Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa, historia – teraźniejszość – przyszłość. Materiały i studia, (red. A. Krzak, D. Gibas-Krzak), Szczecin 2012, s. 249-264.
 • Demokatyzacja w Egipcie po rewolucji 2011 roku [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa, Paradygmaty jutra. Wyzwania dla nauk społecznych wynikające z zagrożeń współczesnego świata (A. Piotrowski, M. Ilnicki red), Poznań 2012, s. 247-256.
 • Współpraca transgraniczna w ramach Partnerstwa Euro-Śródziemnomorskiego, [w:] (red. dr Tomasz Bąk) Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Rzeszów 2012, s. 203-221.
 • Irak – terroryzm w cieniu zikkuratów [w:] (red. Tomasz Bąk) Oblicza terroryzmu, Rzeszów 2011, s. 25-32.
 • Udział Polskich Sił Zbrojnych w misji zwalczania terroryzmu w Iraku w kontekście polityki zagranicznej i bezpieczeństwa kraju i UE [w:] Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych. Materiały pokonferencyjne, Rzeszów 2011, s. 63-78.

Online articles:

World Outline:

 • Ten months after presidential elections in Egypt, World Outline, Apr 16, 2013.
 • Syria: united against extremism? World Outline, Apr 28 2013.
 • The social revolts in Turkey and Egypt, World Outline, Jul 3 2013.

Diplomacy Post:

 • Humanitarian missions and the military in the stabilization operations: the example of the intervention in Iraq 2003-2011, May 2, 2015.
 • The IS – Cause or Effect of Iraq’s Nightmare? Mar 18, 2015.
 • Allies and Enemies in the ME and Countries of Influence. Oct 07, 2014.
 • Smart Power And The Golden Mean In US Policy. Oct 01, 2014.

mPolska24.pl

Sztab.org

Case study:

 • Konflikt międzykulturowy w firmie, Case study, materiały dydaktyczne dla studentów, wydawnictwo WSIZ, Rzeszów 2012, s. 198-205.
 • Demokracja systemem uniwersalnym? Na przykładzie kampanii Aleksandra Wielkiego w Azji Mniejszej i Egipcie, Case study, materiały dydaktyczne dla studentów, wydawnictwo WSIZ, Rzeszów 2012, s. 77-85.
 • Trzy bitwy – przykłady szczególnej mobilizacji. Case study, materiały dydaktyczne dla studentów, wydawnictwo WSIZ, Rzeszów 2012, s. 191-198.

2 thoughts on “Publications”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

"Best Leaders create victorious strategies and victorious strategies need the best leaders"

%d bloggers like this: