Nacjonalizm a Patriotyzm

W związku z moimi częstymi odniesieniami do ekstremizmu w postaci nacjonalizmu bądź tzw. radykalizmu religijnego, pragnę wyjaśnić jak widzę tę kwestię. W mojej wypowiedzi dla TVP Info z dn. 18.09.2016 stwierdziłem, że radykalizm narodowy tak samo jak islamski jest niebezpieczną drogą, degenerującą wewnętrzne i zewnętrzne funkcjonowanie państwa. Od razu zastrzegam się, że nie deprecjonuję zagrożenia ze strony terroryzmu … Czytaj dalej Nacjonalizm a Patriotyzm

Reklamy

Szczyt NATO znaczenie i konsekwencje

elegaci na szczyt NATO w Warszawie zajmą się kilkoma z góry ustalonymi kwestiami, tożsamymi z zasadniczymi interesami i zagrożeniami tego sojuszu  obecnym czasie. Tak więc z uwagi na miejsce w jakim się odbywa, zasadniczą kwestią jest obrona wschodniej flanki NATO oraz relacje z Rosją. Drugi problem to sytuacja na Bliskim Wschodzie i kwestia imigracji z … Czytaj dalej Szczyt NATO znaczenie i konsekwencje

Przegląd zagrożeń przed ŚDM i szczytem NATO

Absolutnie niedopuszczalnym byłoby, gdyby organizatorzy zaniechali działań ukierunkowanych na przygotowanie społeczeństwa (wynikające ze specyfiki społeczeństwa obywatelskiego) powierzając całą odpowiedzialność służbom. Uczestnicy, jak i osoby znajdujące się w pobliżu obu wymienionych wydarzeń mają nie tylko prawo, ale także obowiązek (zgodnie z regułami społeczeństwa obywatelskiego) uczestniczyć w takim systemie zarządzania kryzysowego, bowiem od tego zależy ich własne bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo wielu innych ludzi. Nie wolno więc ukrywać zagrożeń licząc na większą frekwencję. Należy jasno mówić o zagrożeniach ale też, oprócz prezentowania raportów z przygotowań, przedstawiać sposoby postępowania, które mogą uczestnikom zapewnić bezpieczeństwo oraz  zwiększyć komfort udziału w obu wydarzeniach.

Wnioski z raportu NIK w sprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Nie będę się wypowiadać na temat audytu stanu państwa jaki został przeprowadzony w ubiegłym tygodniu bowiem uważam, że wnioski z każdego resortu były zupełnie różne i każdy obszar audytu trzeba by potraktować indywidualnie. Niemniej jeśli chodzi o raport NIKu w sprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zbyt wiele kwestii jest dość dobrze widocznych, aby można go było … Czytaj dalej Wnioski z raportu NIK w sprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Trump vs Clinton z perspektywy interesów Europy Centralnej

Z pewnością jasne jest już, że do finałowej części wyścigu prezydenckiego w USA kwalifikuje się dwoje kandydatów: Donald Trump i Hilary Clinton. Po stronie Republikanów ostatni broń złożył już Ted Cruz, a po stronie Demokratów raczej pogodził się już z porażką Bernie Sanders. Różnice pomiędzy ostatnią parą kandydatów są jednak znacznie głębsze niż tradycyjny podział … Czytaj dalej Trump vs Clinton z perspektywy interesów Europy Centralnej

Politycy wobec terroryzmu: ignorancja vs cynizm

Pisząc o przyczynach powstawania ekstremizmów, a w efekcie terroryzmu oraz sposobów ich neutralizacji (tekst: Zarys strategii... ), a także w rozmowach na te tematy zawsze dochodzę do tzw. ściany, którą jest brak woli politycznej by zmieniać sytuację. Niniejszym chcę tą lukę choć pobieżnie wypełnić, prezentując mój pogląd na temat przyczyn braku działań polityków na zwiększające … Czytaj dalej Politycy wobec terroryzmu: ignorancja vs cynizm

Wojna tabloidowa

W tekście napisanym po zamachach w Paryżu, użyłem sformułowania "Wojna tabloidowa". Pojęcie to odnosi się do takiego prowadzenia konfliktu (także zbrojnego), które nie ma zupełnie w założeniu osiągania jakichkolwiek celów poza wizerunkowymi. Cele te osiąga się pozorowanymi działaniami (czasem zupełnie fikcyjnymi, a czasem realnymi, ale faktycznego dążenia do deklarowanych celów), które nie mają zwiększać poziomu … Czytaj dalej Wojna tabloidowa